Äppelmums för en gris

En del av äppelskörden får grisen Loke kalasa på.

Grisen Loke