Underbara Balder tidskrift

Ett tips till den som vill läsa något av värde, prenumerera på tidskriften Balder, www. baldersforlag.se. Jätteintressant om det viktiga här i livet. I detta nr bla en intressant intervju med forskaren och småbrukaren Kristina Belfrage.Reportage om vår matproduktion

Balder

Morgondagens viktigaste fråga

Här får ni lite läsbart till nyårshelgen.

Lokalt hållbart lantbruk & skogsbruk är svaret på morgondagens alla utmaningar; nyttiga och bra livsmedel, skapa en trygghet i samhället, bevarande av biologisk mångfald (utan den dör människan ut), arbetstillfällen, rehabilitering av sjuka människor eller människor i utanförskap sk Gröna välfärdstjänster, förnyelsebar energiframställning, framställning av förnyelsebara material mm.

Läs om:  Klimatsmart Lantbruk

Förväntan är stor på ambitiösa krafttag av våra politiker och av den vanliga människan efter klimatöverenskommelsen i Paris, och lösningen på många av dagens och framtidens utmaningar finns på landsbygden, dags att inse det.

Lokal Ekonomi & Självhushållning

Vill delge er två tips på mycket intressant läsning om man är intresserad av lokal ekonomi och omställning till ett hållbarare samhälle:

Grus & Guld (Medlemstidning för JAK Medlemsbank) och kommer ut med 5 nr per år. Årsprenumeration kostar 200 kr.

Om du vill prenumerera på tidningen, maila: carina.danling@jak.se

 

Tidningen Åter (Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden) Kommer ut 4 ggr/år och kostar 30 kr/nr.

Om du vill prenumerera på tidningen, maila: ater@alternativ.nu