Veckans betraktelse

Nicklas och jag var i Uppsala förra veckan och besökte bl a Linnémuseét.

Carl von Linné har sagt:

– ”Förundras över allt, även det mest vardagliga”.

Hans budskap var att du ska iaktta och vara nyfiken på det du ser omkring dig. Då kommer du aldrig att ha tråkigt i hela ditt liv!

Veckans betraktelse

Läste någonstans dessa kloka och sanna ord:

” När du är snäll med kroppen och ger den bra mat så är du även snäll mot själen”.

 

Veckans betraktelse

Reflektion av fredagens konferens som handlade om kulturarvets betydelse för vår nya basnäring, Turismen. Kultur är allt det som utgörs av mänsklig aktivitet. Kultur är helt enkelt att vara människa, alla är vi kulturbärare. Kulturarvet blir spår som vi lämnar efter oss och som gör det intressant för besökare från andra länder eller från övriga landet att besöka just den platsen/området/länet/landet. Utan kunskapen och bevarandet av vårt kulturarv är vi ingenting.

Veckans betraktelse

Veckans betraktelse

Läste detta i tidningen Jordbruksaktuellt, detta ämne som jag tagit upp förut börjar fler och fler fundera på och det är några få saker som vi människor behöver för att överleva, däggdjur som vi är: Rent vatten, mat, syre!

Ur jordbruksaktuellt:

Sjunkande självförsörjningsgrad hot mot beredskap vid krisläge

Sveriges beredskap vad gäller livsmedelsförsörjning i händelse av ett avstängt krisläge är undermålig enligt Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet. Han menar dock att det finns stora möjligheter att förbättra läget och uppmanar såväl politiker som enskilda medborgare att ta sitt ansvar.

Den svenska självförsörjningen av livsmedel är sjunkande. Vare sig EU:s eller Sveriges jordbrukspolitik säkrar helt och hållet vår livsmedelsförsörjning i händelse av kris och beredskapslagren är avskaffade. I direktiven till den påbörjade utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion” finns sårbarhets­aspekten inte med. Den säger heller inget om självförsörjningsgrad eller mål för det svenska jord­bruket, något som Sven Lindgren är kritisk till. Som stats­vetare, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet samt i Hushållningssällskapens Förbund menar han att Sveriges politiker inte tar den sjunkande självförsörjningsgraden på allvar.

– Inget annat land har haft en så kraftigt sjunkande självförsörjningsgrad som Sverige de senaste åren, konstaterar han.

 

Sveriges beredskap vid krisläge i nuläget:

Sverige är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk samt gris- och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60 procent.
Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager, vare sig i Sverige eller inom övriga EU.
De enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka mellan tre och tolv dagar.
Butikernas lager räcker en dag, centrallagrens lager räcker mellan tre och åtta dagar, livsmedelsindustrin och hamnarna har lager för ett par dagar.
Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.
Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel, de som vi normalt sett importerar, slut efter tio till tolv dagar.

 

Emma Sonesson Tel: 073-6504983

 

 

Veckans betraktelse

Om alla människor fick göra en praktikdag hos en mathantverkare som tillverkar livsmedelsprodukter på ett småskaligt hantverksmässigt vis utan kemikaler och tillsatser såsom tex cancerframkallande konserveringsmedel, då skulle alla människor med glädje och vördnad betala det högre pris det kostar för kvalitet. Då inser man vilket otroligt hårt arbete det ligger bakom dessa livsmedel: tunga lyft, många arbetsmoment, stort kunnande, höga investeringskostnader i lokaler, utbildningar, utrustning mm.

Man får också en förståelse att om vi producerar vår egen mat i Sverige så skapas det arbetstillfällen. Vi har en av världens renaste miljöer: ren miljö/rent vatten = ren mat. Djurskyddet för lantbruksdjur är det högsta i världen och om vi inte har egen livsmedelsproduktion i Sverige så får vi äta importerat tex kött från övriga världen där de använder tex antibiotika systematiskt för att kompensera dålig djurvälfärd.

Man får förståelse för biologisk mångfald=naturen är ett mångfald av fantastisk djur och växtart rikedom som håller på att försvinna eftersom vi odlar monokulturer = odlar samma grödor över hela jorden, vilket gör att många arter försvinner och det blir en obalans i kretsloppet, människan får spruta grödorna med bekämpningsmedel eftersom insekter som äter andra skadeinsekter försvinner och det gör att när man sprutar med gift på åkrar och på det man odlar så tar man även död på bin som pollinerar ca 50 % -80% av det vi äter idag.

Det vi gör mot bina det gör vi mot oss själva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Veckans betraktelse

Det har ju blivit stor debatt i Sverige om vi ska få sälja opastöriserad mjölk eller ej. Livsmedelsverket vill få till en skärpt lag som gör att människor inte får åka till en gård och fråga om de får köpa opastöriserad mjölk till sig själva och familjen, det får man idag men de vill som sagt skärpa lagen ytterligare. De flesta länder i Europa får sälja opastöriserad mjölk direkt till konsument tex Frankrike säljer 25 miljoner liter opastöriserad mjölk per år. Där vill livsmedelsbutiker att bönder ställer tankar med opastöriserad mjölk som människor får tappa upp mjölk själva eftersom det är en ”konsumentdragare” till butiken. I Frankrike ökar försäljningen av opastöriserad mjölk med 6-7 % varje år, fransmännen har lärt sig hälsoaspekten av opastöriserad mjölk. Michelle Lepage som har lärt upp alla mejerister i Jämtlands län och många i övriga Sverige hade föreläsning om detta ämne på Saerimnermässan i Östersund i veckan som gått.

I 8000 år har människan druckit opastöriserad mjölk men när sjukdomen TBC började att spridas så började man upphetta mjölken för att eliminera oönskade bakterier. Michelle berättade att det finns mängder med studier som visar på att ingen människa dött pga av att de druckit opastöriserad mjölk. Det som bör framkomma är de positiva aspekterna av opastöriserad mjölk:

– Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen vi enligt Livsmedelsverket behöver varje dag.

– Det finns en mängd hälsosamma enzymer tex lactas . Lactas är fixerat i magen och när man dricker pastöriserad mjölk försvinner lactaset i magen och det är därför lactosintoleransen bland folk ökar.

– Ursprunglig bakterieflora i mjölk är mycket nyttig. Vissa mjölksyrabakterier i mjölken är immunstärkande, tex Lactobacillus och Acido Bifidus. Immunförsvaret sitter i magen hos människan och därför är vi beroende av mjölksyrabakterier för att hålla oss friska. Med dagens livsmedel bla färdigmat som innehåller mängder av konserveringsmedel, färgämnen, mm som våra kroppar inte är gjorda för så har många människor störningar i mage & tarmar. Det här är en stor kostnad för samhälle i form av ohälsa hos människor, sjukvård och miljö.

Veckans betraktelse

Jag läser i tidningen Grus & Guld:

”Under andra världskriget uppmanades britterna att odla egen mat genom kampanjen ”Gräv för seger”. Nu säger den brittiske jordbruksministern David Heath att det snart är dags att börja odla sin egen mat i trädgården igen, för att klara kommande livsmedels kriser. Han använder orden ”Gräv för överlevnad” och menar att det inte är en stor överdrift. Han menar att vi inte kan förlita oss på import i framtiden, därför var det ett stort misstag när man för några år sedan slutade satsa på egen odling av livsmedel i landet. Källa: The Daily mail

 

Jag väntar på att vår egen svenska regering kryper till korset och erkänner samma misstag.

Veckans betraktelse

Citerar LRF i Västra Götaland:

” När vi köper bilbarnstol avgör kvaliteten, inte priset. När vi köper en bok är det innehållet vi väljer. Men när det kommer till vad vi ska äta, då avgör priset.”

 

 

 

Protestaktion mot uranbrytning i Oviken

Vi slöt upp bakom aktionen mot uranbrytning i Oviken som skedde i gårkväll. Vi träffades på Fröjdholmen och bilkaravanen gick till Oviken gamla kyrka och därifrån gick vi till Orrgården där geologiprofessor Olof Holmstrand förklarade och berättade om varför utländska företag vill bryta uran här och vad konsekvenserna blir för oss som bor här. Man blir milt sagt förbannad på detta evigt kortsiktiga tänkande, att man bara tänker på pengar. Sanningen är den att varje människa går här en liten stund på jorden och under den tiden lånar vi jorden av våra barn, barnbarn,barnbarnsbarn………. När ska den här maktgalenskapen och pengahysterin ta slut?????

Aktionen arrangerades av Naturskyddsföreningen i Jämtland/Härjedalen tillsammans med Oviksbygden mot brytning och befrielserörelsen. Bra jobbat!

Veckans betraktelse

 

Läser i tidningen ATL vad den framstående engelske nationalekonomen John Maynard Keynes (1883-1946) skrev:

”Att säga att ett land inte har råd med jordbruk är att missta sig på uttrycket ”ha råd med”. Ett land som inte har råd med jordbruk eller traditioner är ett land där man inte har råd att leva. Ideér, kunskap, konst, gästfrihet, resor – detta bör genom sin natur vara internationellt. Men låt varor vara hemvävda så långt det är möjligt att genomföra, och framför allt låt finanslivet primärt vara nationellt.”

Fundera på den!